Motor PM2

När du haft din PM1 licens under minst 12 månader och loggat minst 50 timmars flyg och minst 50 starter, får du påbörja din PM2 licens. Under kursen får du lära dig att bedöma under vilka väderförhållande som är lämpliga att flyga i förhållande till din utbildningsnivå. Efter avslutad kurs får du flyga högre klassade skärmar. När du haft PM2 licens i minst 2 år får du flyga oklassade paramotorskärmar. Du får även flyga i termiska förhållande.

Inträdeskrav: PM1 licens under minst 12 månader, minst 50 timmars loggad tid med motor och 50 starter med motor.

Innan du anmäler dig så läs igenom “Våra villkor för kurser”

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com
X