Tandemflyg

Allmän information

Alla tandemflyg utförs som en “Prova på” lektion. Inför flyget får man lära sig grunderna i skärmflyg. Under flyget får passageraren vidare information och möjlighet att även styra skärmen. All tandem flygning sker med erfarna instruktörer. Tandempiloten kan om passagerarn önskar visa upp sin licensbricka som visar om hen är behörig. Giltig behörighet är Tandem(friflyg) eller PM2 Tandem(motor). Tillsammans med behörighet Instruktör och giltig licensbricka så är passageraren försäkrad under hela flyget. Är passageraren under 18 år, krävs det föräldrars medgivande.

Tandem – Vinsch

Pilot med passagerare vinschas upp med hjälp av en vajer. Väl uppe på 300-500 meter släpps vajern och passageraren får själv prova att styra skärmen. Vid rätt väder förlängs flyget med hjälp av stigande luft så kallad termik. Under fliken “Kurser” finns en film från ett vinschdrag på Feringe flygplats.

Tandem – Motor

Ett tandemflyg med motor görs med trike. Trike är en flygmaskin på tre hjul och en ramkonstruktion. Pilot och passagerare sitter bekvämt vid start och landning. Under flyget kan pilot och passagerare kommunicera via intercom (vår trike är utrustad med flygradio och transponder)

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com
X