Kursbokning

Välj kurs * (obligatorisk)
Studentkurs + VinschStudentkurs + ParamotorVinschHangBergP1P2PM1PM2Tandem

Välj önskat kursdatum (YYYY-MM-DD)*

(se kurskalender längst ned på första sidan)

Namn *

Adress *

Postnummer och Stad *

Epost *

Telefon dagtid

Telefon mobil *

Vikt *

Vi behöver din vikt för att anpassa rätt utrustning för dig

Meddelande

Kurs Pris
Studentkurs + Vinsch 8500kr
Studentkurs + Paramotor 15000kr
Vinsch 3500kr
Hang 3500kr
Berg 3500kr
P1 3000kr
P2 3000kr
PM1 7500kr
PM2 3000kr
Tandembehörighet 4500kr


Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

GDPR innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

En grundregel är att vi aldrig kan äga våra elevers personuppgifter – vi lånar dem.

I samband med er kursbokning ger ni oss ert samtycke till registrering.

Vill ni att alla uppgifter om er raderas efter avslutad kurs så meddela oss i samband med er bokning eller efter avslutad kurs.

Utbildning

Måste också kursanmälan ha ett godkännande av avtalet? 
Statsbidragsfinansierad utbildning kan stödjas på den lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Att anmäla sig till och delta i en utbildning kan även ses som ett ingående/fullgörande av avtal. Om avtal eller allmänt intresse är den lagliga grunden krävs inte ett särskilt skriftligt godkännande av avtalet. Observera dock att det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att informera om hur personuppgifter kommer att behandlas inom ramen för utbildningen och säkerställ att det finns en laglig grund för behandlingen.

Måste uppgifter som har getts i samband med kurs raderas efter tillfället hållits?  
Det kan finnas ändamål för att spara personuppgifter även efter att ett utbildningstillfälle har genomförts. Exempelvis vid statsbidragsfinansierad utbildning finns krav på återrapportering avseende deltagartillfällen, antalet deltagare etc. Det kan också finnas ändamål kopplade till vidareutbildning, fortsättningskurser osv.

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com
X