Motor PM1

Motor PM1

Om du inte bor i närheten av ett berg eller ett hang kan paramotor vara ett alternativ för dig. Med hjälp av motorn startar du på en äng eller en öppen plats när du har markägarens tillstånd. På kursen går vi igenom teori och praktiska övningar så att du lär dig flyga på egen hand. Efter avslutad kurs får du flyga platsbundet under de första 10 timmarna, därefter får du flyga egna distansflyg.

Inträdeskrav: Giltig student licens eller högre. Du får påbörja kurs vid 15 år men ska fyllt 16 år för att få licens.

Innan du anmäler dig så läs igenom ”Våra villkor för kurser”