Hangbehörighet

Hangbehörighet

Bor du i närheten av ett hang dvs en sluttande terräng som får luften att stiga så kan en hangkurs vara nästa steg efter din studentlicens. Vid höga hang så behövs det mindre vindhastighet för att skapa lyft medan ett lägre hang kräver högre vindhastighet. För att flyga i högre vindhastighet så krävs det god teknik i balansering. Vi tränar på balansering av skärmen och övar startteknik för att du ska känna dig trygg. Efter avslutad kurs får du hangflyga platsbundet.

Inträdeskrav: Giltig student licens eller högre.

Innan du anmäler dig så läs igenom ”Våra villkor för kurser”