Friflyg P1

Vill du gå vidare i din utveckling efter din studentkurs och någon påbyggnadsdel vinsch, hang eller berg så är det P1 som gäller.

Med P1 behörighet får du:

  • flyga självständigt i Sverige inom sina behörigheter.
  • flyga utomlands i sällskap av erfaren pilot.
  • flyga termik och distans i lugna förhållanden och miljöer i sällskap av erfaren pilot.
  • träna akroflygning under överinseende av akrotränare.

Inträdeskrav: Giltig student med vinsch, hang eller berglicens och minst 50 styck loggade höjd eller hangflyg och uppnått en flygtid på minst 10 timmar (backglidning och lågdrag räknas inte).

Innan du anmäler dig så läs igenom “Våra villkor för kurser”

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration http://themesharebd.blogspot.com
X