IC-997

IC-997

1 500 kr

IC-997 IC-997 är en mycket praktisk liten flygradio på 5W. Radion kan även ta emot vanlig FM radio vilket är…

IC-997

IC-997 är en mycket praktisk liten flygradio på 5W. Radion kan även ta emot vanlig FM radio vilket är väldigt trevligt under långa flygningar. IC-997 levereras med bordsladdare, bältesklipps och högeffektsantenn.

Manual IC-990/995/997

Knapplås För att aktivera eller låsa upp knapplåset, håll in F-knappen till dess radio blippar till.
Frekvens byte För att mata in en ny frekvens, tryck på V/M-knappen så att siffrorna uppe i vänstra hörnet försvinner. Mata in den nya frekvensen.
Spara en frekvens För att spara en redan inmatad frekvens tryck på F-knappen så att F blinkar i nedre vänstra hörnet. Välj med piltangenterna på vilken snabbvalsplats du vill spara frekvensen och tryck sedan på V/M-knappen.
Snabbval För att använda snabbval tryck in V/M-knappen så att siffrorna längst uppe i vänstra hörnet kommer fram. Välj sedan ditt förprogrammerade snabbval med piltangenterna.
FM-radio För att aktivera FM-radion tryck in F-knappen och sedan på FM-knappen. Radion kommer nu att aktiveras. Välj en frekvens med piltangenterna. Radion kommer automatiskt stängas av vid anrop och slås på igen när anropet har slutat.
Meny För att komma in i radions meny tryck på F-knappen och sedan SET-knappen. För att gå ur radions meny tryck SET.
Squelch-funktionen För att använda SQL-funktionen tryck på F-knappen och sedan på SQL-knappen. Välj sedan värde med piltangenterna.
Autoscan För att automatiskt scanna i radions frekvensområde eller dina egna sparade frekvenser tryck F-knappen och SCN-knappen.
Normalläge För att återgå till normalläge tryck på F-knappen.
Radions frekvensområde är 136-174 MHZ.